top of page
bgImage

Keckex varmtvandsanlæg 


Vore redskaber arbejder udelukkende med en kombination mellem varmt vand og vanddamp.

KECKEX-METODEN

Bag KECKEX produkterne ligger et system,der udelukkende bygger på varmt vands egenskaber. Dermed er vores metode den naturligste variant af ukrudtsbekæmpelse, som findes: Et op til 130°cvarmt- vand/dampmix sørger for, at ukrudtet bliver bekæmpet både på de bearbejdede overflader og i rodnettet. Da vores tilbehør er komplet inddækket, bliver dampen lukket inde.

Derved opnås en atmosfære på over 100° C, hvorved vandet fra det forlader dysen til det træffer jorden ikke kan afkøle. Varmen udløser et proteinshock i planterne, der ødelægger cellevæg-gene. Efterfølgende kan planterne ikke optage vand, hvorved de udtørrer. Alt efter vegetationsmængden kan det være nød-vendigt med en gentagelse af proceduren, indtil ukrudtet er endegyldigt slået ihjel


ANVENDELSE

Vores moduler bruges fortrinsvis i de kommunale og landbrugsmæssige områder. De kan bruges under alle vejrforhold og virker på alle underlag. Vores maskiner drives af et 12 volts anlæg. Batterierne kan genoplades, mens køretøjet er i drift.

Derved opnås, at der uden kørende køretøjsmotor, arbejdes med lav støjudvikling. KECKEX er desuden det eneste system på markedet, der kan klare ukrudtsbekæmpelse, plantevanding og højtryksrensning med eet og samme anlæg

bottom of page