top of page
bgImageRimas navnet er efterhånden et begreb indenfor salg- og produktion af maskiner til vej- og parksektoren. Rimas Løgstør ApS fører stafetten videre med import og salg af kvalitetsmaskiner fra forskellige udenlandske og danske fabrikanter.  


Vi har fuldt udstyrede servicebiler i hele landet og er derfor i stand til at rykke hurtigt ud, hvis situationen kræver dette.

Et er at sælge maskiner. Noget andet er at følge salget op med god service og reservedelsforsyning.

Vi er 100% dedikeret på denne opgave, da vi ved, at det næste salg er afhængig af dette. 


(A/S) Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik, Ringsted 1867- ved fabrikant H. Hermansen.

Historie:

Rimas Holding A/S, Næstvedvej 5, blev dannet (I 1959?) og A/S Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, Ringsted ny Jernstøberi A/S, Rimas Traktor A/S og Rimas Maschinen, G. m. b. H. (Kiel) betegnes da som datterselskaber (Hoff).

Fra 1977: Rimas Maskinfabrik A/S.

Grundlagt omk. 1858, da avlsbruger Engberg indrettede et mindre maskinværksted på stedet. Hans svigersøn, møllebygger Søren Peter Petersen, overtog virksomheden i 1868 og lod indrette et jernstøberi.

I 1885 overtog ingeniør Nielsen virksomheden. I 1890 (92?) skiftede virksomheden atter ejer (Lendorf).

Det gamle værksted nedbrændte i 1904, og fabrikant Hermansen købte brandtomten og byggede en ny fabrik på stedet.

Oprindelig blev især fremstillet petroleumsmotorer på den nye fabrik, men efterhånden satsede man mere på vejmaskiner.

I 1917 beskæftigede virksomheden ca. 20 lærlinge og 10 arbejdere og funktionærer. I 1936 var tallet steget til ca. 130 arbejdere og funktionærer.

A/S i 1917, navneændring til Rimas Maskinfabrik A/S i 1977.

Datterselskaber: Ringsted ny Jernstøberi (oprettet i 1944). Rimas Traktor A/S (oprettet i 1949).

Produkter:

Petroleumsmotorer. Ajlespredere, bl.a. ”Simplex”, ”Ideal”. Motorer.

I 1960 nævnes ingen landbrugsmaskiner blandt produkterne fremstillet på virksomheden.

Rimas i dag

I dag producer Rimas (Rimas Løgstør) stadig maskiner. Der produceres lasttrucks til kirkegårde, boligselskaber, kommuner  og industrien. Både som el, diesel eller benzintrucks. Rimas Løgstør producerer også en lang række redskaber til traktorer og redskabsbærere. 

bgImage

Professionelle redskabsbærere fra LM Trac

Rimas Løgstør ApS 

bottom of page